CANDIK, M., E. MATUS a D. LEVICKY. Digital Watermarking in Wavelet Transform Domain. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(2), 1-4 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58183
Uložit do Citace PRO