LUKAC, R. Impulse Detectors for Noised Sequences. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(2), 24-31 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58188
Uložit do Citace PRO