NOVAK, P., I. ZUNA, L. POUSEK a J. VRBA. Ultrasonic Approach to Nonivasive Temperature Monitoring During Microwave Thermotherapy. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(2), 32-37 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58189
Uložit do Citace PRO