KOLKA, Zdeněk. Synthesis of Optimized Piecewise-Linear Systems Using Similarity Transformation, Part I: Basic Principles. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(3), 5-7 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58192

Uložit do Citace PRO