ANTOSOVA, M. a V. DAVIDEK. Design and Implementation of Wave Digital Filters. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(3), 11-14 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58194
Uložit do Citace PRO