MATOUSEK, Z. a J. KURTY. Radar Target Classification Using Neural Network and Median Filter. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(3), 15-17 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58195
Uložit do Citace PRO