HOFFMANN, K. a J. VAJTR. Solenoid above Ground Plane - Equivalent Circuit. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(4), 17-20 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58205
Uložit do Citace PRO