BRODSKY, M. a Pavel SOVKA. Echo Cancellation II: Double Talk Detection and Environmental Noise Influence. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(1), 27-30 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58220

Uložit do Citace PRO