PECHAČ, Pavel a M. KLEPAL. Empirical Models for Indoor Propagation in CTU Prague Building. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(1), 31-36 [cit. 2021-04-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58221
Uložit do Citace PRO