LEVICKY, D., P. PETRULAK, P. RADOCZI a M. SURIN. Hybrid Coding of Image Sequences by Using Wavelet Transform. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(1), 37-40 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58222
Uložit do Citace PRO