SEBESTA, V. Investigation of predictability of Chaotic Signals. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(1), 45-47 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58224
Uložit do Citace PRO