KVARDA, P. The Importance of Simulation Accuracy in Chaotic Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(2), 10-11 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58227
Uložit do Citace PRO