LUKAC, R. a S. MARCHEVSKY. A Neural LUM Smoother. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(3), 5-7 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58232

Uložit do Citace PRO