RADOCZI, P. a D. LEVICKY. Pixel Decimation in Block Matching Techniques. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(4), 27-31 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58241

Uložit do Citace PRO