KVARDA, P. Identifying the Deterministic Chaos by Using the Lorenz Maps. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(4), 32-33 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58242

Uložit do Citace PRO