NAŇÁK, Pavel. Aktivní reproduktorová skřín pro wavefield syntézu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.

Uložit do Citace PRO