KOLOUCH, J. Synchronous Counters Implemented in the PLD Devices. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 14-18 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58254

Uložit do Citace PRO