KASAL, M. a J. SEBESTA. Experimental Satellite Phase 3D before Launch. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 19-22 [cit. 2022-12-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58255

Uložit do Citace PRO