PISTEK, M. a V. RICNY. Computer Simulation of the Transmission Channel Influence in the Video Signal. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 25-27 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58257

Uložit do Citace PRO