BREJL, M. a V. SEBESTA. High Frequency Components Recovery in Music Signals. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 32-33 [cit. 2021-04-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58259
Uložit do Citace PRO