RAIDA, Z. Exploration of Neural Networks in the Design of Microwave Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 34-37 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58260

Uložit do Citace PRO