MARCHEVSKY, S. a Cs STUPAK. Fuzzy Stack Filters for Image Processing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(2), 25-30 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58266
Uložit do Citace PRO