SCHEJBAL, V. CAD of Rectangular Microstrip Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(3), 17-20 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58273
Uložit do Citace PRO