ORAVEC, M. a J. POLEC. Discrete Orthogonal Transforms and Neural Networks for Image Interpolation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(3), 26-29 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58275
Uložit do Citace PRO