USAMA, S., B. SIMAK a M. KLIMA. 2-D Motion Estimation of Video Sequences with Influnce of Zero-Mean Gaussian Noise. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(4), 35-40 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58284

Uložit do Citace PRO