CHADIMOVÁ, Klára. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gluteninové a gliadinové frakce u ozimé pšenice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO