AKSAMITOVÁ, Dagmar. Analýza DNA Lactobacillus s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzy [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Štěpánka Trachtová.

Uložit do Citace PRO