DIADO, Aleksandra. Využití PCR pro druhovou identifikaci a pro vyhledávání vybraných genů laktobacilů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58289. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.
Uložit do Citace PRO