SKŘIVANOVÁ, Veronika. Metody identifikace PHA produkujících bakterií [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58298. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO