RÝCOVÁ, Eva. Difúzní vlastnosti opačně nabitých organických molekul v roztocích hydrofilních polyelektrolytů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.

Uložit do Citace PRO