SUCHÝ, Rostislav. Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Kalina.
Uložit do Citace PRO