DOSTÁLOVÁ, Blanka. Stanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.
Uložit do Citace PRO