GEORGIEV, V. Some Applied Aspects of Rational Higher-Order s-z Transformations. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(1), 19-26 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58331
Uložit do Citace PRO