CIZMAR, A., L. DOBOS a R. PALITEFKA. The Wireless ATM Architecture. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(2), 21-24 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58335

Uložit do Citace PRO