VOREL, P. Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 2. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(2), 25-27 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58336

Uložit do Citace PRO