GOVEN, E., L. VERHEYEN a Zbyněk RAIDA. Genetic Optimization of Wire Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(3), 7-11 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58338
Uložit do Citace PRO