MAHDAVI, A., D. GORDON a N. RILEY. Differential GMSK Receivers with Phase Control for Narrowband Radio Communications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(4), 18-23 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58345
Uložit do Citace PRO