DOSTAL, T. ARC Filters with Diamond Transistors and Buffers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(4), 33-37 [cit. 2021-04-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58349
Uložit do Citace PRO