MACHUCA, E., Pavel SOVKA a V. DAVIDEK. Study of 2-input 2-output Blind Signal Separation by Output Decorrelation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(4), 38-41 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58350
Uložit do Citace PRO