DOSTAL, T., R. PROKOP a R. SARMAN. Functional Blocks and Biquadratic ARC Filters using Transimpedance Amplifiers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(1), 9-15 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58356
Uložit do Citace PRO