SCHEJBAL, V. Propagation over Irregular Terrain. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(1), 19-22 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58358
Uložit do Citace PRO