NERAD, J. a R. C. TOZER. Preventing Inductive Output Impedance of High-Frequency Emitter Follower Stages. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(1), 23-28 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58359
Uložit do Citace PRO