NOVAK, S. Practical Aspects of the Transmission Line Stub Matching in Microstrip. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(2), 14-17 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58362
Uložit do Citace PRO