CAJKA, J., T. DOSTAL a K. VRBA. Realization of Nth-Order Voltage Transfer Function using Current Conveyors CCII. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(2), 22-25 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58364

Uložit do Citace PRO