PISTEK, M. a V. RICNY. Analog Switch for Video Signals. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(3), 14-18 [cit. 2020-10-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58368
Uložit do Citace PRO