LEVICKY, D. a P. BOHMANN. Artificial Neural Network for Displacement Vectors Determination. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(3), 24-28 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58370
Uložit do Citace PRO