HARAKAL, M. a J. CHMURNY. The Tesseral Processor for Image Processing Based on Hierarchical Data Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(4), 1-5 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58371
Uložit do Citace PRO