PROCHÁZKOVÁ, Andrea. Návrh projektu realokace vybrané firmy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO