SLIVKA, Ján. Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Bartušek.

Uložit do Citace PRO