VELCER, Tomáš. Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO